zdjecie
o mnie | about me

Nazywam się Mariusz Sidelnikow. Zajmuję się fotografią pejzażu, mieszkam na południu Polski w Piwnicznej-Zdroju. Głównym tematem fotografii prezentowanych na tej stronie jest unikalny i dziki krajobraz związany z zamieszkiwaną przeze mnie częścią świata.
W głównej mierze staram się kontemplować stan dzikich obszarów w swoim regionie. Robienie zdjęć o świcie pomaga mi uchwycić magię okolicy. Zwracam także uwagę na ukazanie niewielkiego wpływu ludzkiej działalności w naturalny krajobraz.
Fotografia pejzażu jest dla mnie nie tylko pasją, ale i prawdziwą przygodą. Trekking w chłodne noce lub wspinaczka w Tatrach zawsze dostarczają mi niezapomnianych przeżyć. Połączenie tych czynności wraz z odnajdywaniem miejsc dla tworzenia fotografii, często stanowi idealny rytm dla mojej duchowej kondycji.
Wybrałem starą ścieżkę fotografów krajobrazu, która niewątpliwie prowadzi do odkrywania świata natury. Jeden z moich ulubionych artystów twierdzi, że ziemia została nam dana dla życia i radości i naszym obowiązkiem jest to, aby ją zachować dla przyszłych pokoleń. W pełni podzielam tę opinię.
Strona ta będzie systematycznie uaktualniana. Dziękuję za wizytę.

My name is Mariusz Sidelnikow. I'm a landscape photographer based in Piwniczna-Zdrój, southern Poland. The unique and wild landscapes of the part of the world where I live is the main subject of the photographs presented here.
I mostly try to contemplate a wilderness condition of my region. Taking photographs at dawn helps me to capture the magic of natural surroundings. I also focus on showing a hint of human activity in the nature.
Nature photography is not only a passion but also a true adventure. Trekking at cold nights or climbing in the Tatras always give me unforgetable thrills. The combination of these activities with getting the right place to photograph often makes a perfect rhythm for my spiritual condition.
I chose the old path of landscape photographers which undoubtedly leads to nature discovery. One of my favourite artists states that the earth has been given to us to live on and enjoy, and we have an obligation to preserve it for future generations. I entirely share this opinion.
This website is going to be updated systematically. Thanks for visiting.

Mariusz Sidelnikow